Etävastaanottomalli lyhentää lähetepotilaiden hoitojonoja

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologisen yksikön ylilääkäri, neurologian dosentti Hanna Kuusiston tuoreen Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan väitöskirjatutkimuksen mukaan etähoito puhelimitse mahdollistaa monien neurologisten lähetepotilaiden hoidon tehokkaasti ilman lähikontaktia.

Tämä on lyhentänyt hoitojonoja huomattavasti. Hanna Kuusisto kertoo etävastaanottomallista enemmän huhtikuisessa Telelääketieteen ja eHealth -seminaarissa , joka järjestetään Turun AMK:n tiloissa ICT Cityssä.

Teksti: Niki Miettinen

Etähoito on osa sähköisiä terveyspalveluita, jotka ovat keskeisessä asemassa uudessa sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategiassa. Sähköinen potilaskertomus mahdollistaa nopean tiedonkulun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Yksinkertaisimmillaan etähoidon välineeksi riittää helppo ja halpa puhelin.

Kuusiston arvioinnin mukaan noin 30 prosenttia erikoissairaanhoitoon lähetetyistä potilaista ei tarvitse perinteistä vastaanottoa.

- Monille potilaille etähoito voi olla jopa parempi vaihtoehto. Vastaanotolle tuleminen voi olla hankalaa, jos potilas on vaikeasti liikuntarajoitteinen, potilas asuu kaukana tai on pienten lasten kotiäiti, kertoo Hanna Kuusisto.

Etähoito valitaan kuitenkin aina lääketieteellisin perustein. Jos vastaanotto on välttämätön, ei etähoitoa voida pitää vaihtoehtona.

Neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto palkittiin laatupalkinnolla 2016

Väitöskirjatutkimuksessa neurologisen lähetepotilaan etähoitomallia arvioitiin monitahoarvioinnilla. Siinä todettiin, että niin potilaat kuin lähettävät lääkäritkin olivat etähoitoon tyytyväisiä.

Neurologisen lähetepotilaan etähoito on ollut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) ja Kanta-Hämeen keskussairaalassa vakiintuneena käyttömuotona jo vuosia. Toimintamallia on voitu kehittää ja laajentaa muille erikoisaloille ja muihin sairaaloihin.

Neurologisen lähetepotilaan etähoito on toimiva erikoissairaanhoidon lähipalvelumuoto, joka parantaa hoidon saatavuutta ilman lisäresursseja. Neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto ja arviointi Kanta-Hämeen keskussairaalan neurologian yksikössä palkittiin Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnolla vuonna 2016.

Alkuperäinen artikkeli Turku Amk:n sivuilla

Tulosta Sähköposti