Eläinlääkärit mukaan tietotekniikan erityispätevyys-järjestelmään

TIEDOTE 17.12.2019

ELÄINLÄÄKÄRIT MUKAAN TIETOTEKNIIKAN ERITYISPÄTEVYYSJÄRJESTELMÄÄN

Suomen Eläinlääkäriliitto on liittynyt järjestelmään, jonka avulla eläinlääkärit voivat hankkia terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden. Eläinlääkäriliitto myöntää vuodesta 2019 alkaen tietotekniikan erityispätevyyden sellaisille eläinlääkäreille, jotka ovat suorittaneet erityispätevyystoimikunnan hänelle hyväksymän koulutusohjelman.

Tietotekniikan erityispätevyysjärjestelmän ovat perustaneet vuonna 2012 Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura (STeHS) ja Suomen Lääkäriliitto. Lääkärit ovat voineet hankkia erityispätevyyden vuodesta 2013 alkaen, hammaslääkärit vuodesta 2016 alkaen ja nyt eläinlääkärit vuodesta 2019 alkaen. Yhtä laajaa, lääketieteen eri ammattikuntia koskevaa järjestelmää ei ole tiettävästi käytössä missään muualla.

Oulun yliopiston työelämäprofessori, STeHSin varapuheenjohtaja Jarmo Reponen sanoo, että lääkäreiden ja eläinlääkäreiden peruskoulutukseen sisältyy vain vähän tietotekniikkaa. Suomessa on ollut tietotekniikkaan perehtyneitä lääkäreitä, mutta heidän osaamisensa on perustunut pääasiassa henkilökohtaiseen kiinnostukseen ja omaan kouluttautumiseen. Erityispätevyysjärjestelmä perustettiin paikkaamaan tätä puutetta.

”Erityispätevyys tekee tietoteknisen osaamisen näkyväksi, jolloin osaajat ovat tunnistettavissa. Yhteneväisin kriteerein määritelty muodollinen pätevyys auttaa rekrytoinneissa. Syntyy myös tietotekniikan asiantuntijalääkärien verkosto, joka toimii alan yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyökumppanina”, Jarmo Reponen sanoo.

Tietotekniikan merkitys lääketieteessä on kasvanut nopeasti. Tietojärjestelmistä ja digitalisoidusta datasta on tullut osa terveydenhuollon hoito- ja asiakasprosesseja ja samalla terveydenhuollon muutosvoima.

”Eläinlääketieteen puolella on otettu käyttöön samankaltaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kuin mitä kansalaisille suunnatussa terveydenhuollossa käytetään. Myös etäkonsultaatiot ovat tulleet eläinlääketieteen palveluvalikoimaan. Tietotekniikan merkitys on kasvanut, joten erityispätevyysjärjestelmä palvelee erinomaisesti myös eläinlääkäreitä”, Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti sanoo.

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden on tähän mennessä hankkinut 80 lääkäriä ja 13 hammaslääkäriä. Erikoispätevyyttä on hankkimassa parhaillaan 36 lääkäriä ja yksi eläinlääkäri. Jarmo Reponen pitää määriä kohtuullisen hyvinä, kun niitä vertaa lääketieteen muihin erityispätevyyksiin. Hän uskoo, että määrät kasvavat lähivuosina.

Tiedoksi toimituksille:

Tietotekniikan erityispätevyys on esillä yhtenä aiheena Suomen Telelääketieteen ja e-Health seuran vuosittaisessa konferenssissa, joka järjestetään laivaristeilynä 20. - 22.4.2020. Tarkempi ohjelma julkistetaan ensi vuoden puolella, mutta tapahtuman pääteemat on jo lueteltu tapahtuman verkkosivuilla (ks. linkki alla). Tapahtuma on englanninkielinen.

Konferenssi on maksullinen, mutta toimittajat pääsevät tapahtumaan ottamalla etukäteen yhteyttä puheenjohtaja Arto Holopaiseen (yhteystiedot alla)

Lisätietoja:

Tietotekniikan erityispätevyys:

STeHSin varapuheenjohtaja Jarmo Reponen, 040 541 2718, jarmo.reponen(at)oulu.fi
http://31.217.196.205/~kwkrjyyg/fi/uutiset/330-terveydenhuollon-tietotekniikan-erityispatevyys
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti 050 9119117, paivi.lahti(at)sell.fi
www.sell.fi

Konferenssi:
eHealth2020 – International Conference & The 25th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth, ”From Dream to Reality”:
http://31.217.196.205/~kwkrjyyg/fi/seminaarit/511-ehealth2020-kansainvaelinen-seminaari-2020

Suomen Telelääketieteen ja eHealth –seura (STeHS):
Puheenjohtaja Arto Holopainen 045 139 3996, arto.holopainen(at)kuopio.fi
www.telemedicine.fi

 

Tulosta Sähköposti