Voittaako kansalainen, ammattilainen ja yhteiskunta?

Telelääketieteen ja eHealth -seminaari pidetään Turussa 20.–21.4. Suomen telelääketieteen ja eHealth -seuran puheenjohtaja, digitalisaatioasiantuntija Arto Holopainen, avaa seminaarin ja antaa näkökulmia aiheisiin sekä siihen, mistä terveysalan teknologisessa murroksessa on kyse.

Kirjoittaja: Niina Luomala

Murros ei ole vain Suomessa tapahtuvaa, vaan maailmanlaajuinen trendi, joka näkyy myös suomalaisessa vientiteollisuudessa: Vuonna 2016 suomalaista terveysteknologiaa vietiin maailmalle 2,11 miljardin euron arvosta (Healthtech Finland huhtikuu 2017).

Holopaisen maalaamassa tulevaisuudenkuvassa saatamme käyttää lääkärin kirjoittamia terveyssovellusreseptejä ja elää itsetietoisessa asuinympäristössä, joka mukautuu sen mukaan, mitä ympärillä tapahtuu. Tiedon laaja-alainen hyödyntäminen keinoälyn avustuksella tulee olemaan arkipäivää.

Muutoksen moottoreina digitalisaatio ja robotisaatio

– eHealth, telelääketiede, terveysteknologia ja lukuisat muut digitekniikkaan perustuvat palvelut ovat tänä päivänä keskeisessä roolissa, kun terveydenhuollon palveluita järjestetään uudella tavalla. Uusien palvelujen odotetaan parantavan ihmisten mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Lisäksi odotetaan, että palveluiden saavutettavuus asuinpaikasta ja palvelunantajasta riippumatta lisääntyy, Arto Holopainen kertoo.

Uudet teknologiset palvelut edellyttävät uusia toimintatapoja ja muutoksen johtamista. Se pitää huomioida terveysalan koulutuksen sisällöissä ja erikoistumismahdollisuuksissa. Lisäksi muutos haastaa  terveyspalveluja. Suomeen syntyy uusia teknologisia ratkaisuja tuottavia terveyden ja hyvinvoinnin yrityksiä ja terveysteknologia-alasta on tullut suuri työllistäjä kansallisesti.

– Suomella on kaikki edellytykset edelläkävijämaaksi terveysteknologian ja digitaalisen terveyden alueella. Meillä on käsissämme ainekset, jotka oikealla tavalla hyödynnettynä mahdollistavat sekä kansalaisen, ammattilaisen että yhteiskunnan voittamisen muutoksessa, Holopainen tiivistää.

Suomen telelääketieteen ja eHealth -seura on jo vuodesta 1995 edistänyt tieto- ja viestintätekniikan keinojen käyttöä terveydenhuollossa. Seura järjestää koulutustilaisuuksia ja toimii yhteistyössä alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä terveydenhuoltopalvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa edistääkseen alan tutkimusta, koulutusta ja kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Seuran moniammatilliseen jäsenistöön kuuluu niin terveydenhuollon arjen ammattilaisia kuin tekniikan ja palveluiden kehittäjiä.  

Alkuperäinen artikkeli Turku Amk:n sivuilla

Tulosta Sähköposti