Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys

Erityispätevyys terveydenhuollon tietotekniikkaan täydentää sitä koulutustarvetta, jota nykyiseen erikoislääkärikoulutukseen ei sisälly. 2000-luvulla tietotekniikasta on tullut lääkärin, hammaslääkärin ja eläinlääkärin työn perustyökalu ja strateginen muutosvoima. Telelääketiede ja e-terveyden ratkaisut ovat kasvava osa terveydenhuollon organisaatioita ja prosesseja.

Korkeimmin koulutettuina alan ammattilaisina lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkäreiden panos terveydenhuollon tietotekniikan ja sähköisten terveyspalvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa on ratkaiseva. Tietojärjestelmien käytettävyystutkimukset ovat osoittaneet ammattilaisten nykyistä suuremmalle osallistumiselle olevan tarvetta. Terveydenhuollon tietotekniikan (e-terveyden) erityispätevyyden tavoitteena on luoda asiantuntijalääkärien verkosto, joka toimii alan yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyökumppanina. Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys tarjoaa lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille jäsennellyn, nykyaikaisen tavan kehittää osaamistaan terveydenhuollon tietotekniikassa ja tiedonhallinnassa sekä motivoivan urakehitysmahdollisuuden.

Koulutusohjelman sisältö:
Erityispätevyyden omaavan tulee olla pohjakoulutukseltaan Suomessa laillistettu lääkäri, hammaslääkäri tai eläinlääkäri. Pääsääntöisesti lääkäreiltä edellytetään erikoislääkärin pätevyyttä. Erityispätevyys voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös hakijalle, jolla ei ole erikoislääkärin pätevyyttä, mutta joka muuten ansioiltaan täyttää erityispätevyyden edellytykset. Kuitenkin edellytetään vähintään viiden vuoden kokemusta lääkärin työstä valmiina lääkärinä. Hammaslääkäreiltä tai eläinlääkäreiltä ei edellytetä erikoislääkärin pätevyyttä, mutta kuitenkin viiden vuoden käytännön työkokemus.

Varsinainen erityispätevyyden kerryttäminen koostuu kahden vuoden palveluista toimialan tehtävissä sekä erityispätevyyden ohjeissa määritellyistä teoreettisista koulutuksista. Palvelujen tulee olla monipuolisia kehittämis- koulutus- ja tutkimustehtäviä, pelkkä jonkin tietojärjestelmän käyttö tai käytön ohjaus pääkäyttäjänä ei riitä palveluksi. Palvelut voi suorittaa myös osa-aikaisissa toimissa, silloin palvelujen ajan ja sisällön on oltava dokumentoitavissa. Teoreettisissa koulutuksissa suositetaan alan oppilaitosten koulutustarjontaa, mutta niitä voi kerätä myös konferensseissa ja lyhyemmissä koulutustapahtumissa. Koulutuksiin tulee sisällyttää osallistuminen kansainvälisiin e-terveyden kongresseihin. Alan tutkimustyöllä voi myös korvata osan vaatimuksista.

Koska erityispätevyydestä ei vaadita tenttiä, kuvataan osaaminen tarkasti erikseen laadittavaan portfolioon, jonka tarkastavat nimetyt asiantuntijat ja jonka perusteella erityispätevyystoimikunta tekee päätöksensä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Jarmo Reponen Oulun yliopistosta. Portfoliopohjan saa ladattua Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyssivuilta ja sitä käytetään hyväksi erityispätevyysohjelmaan ilmoittautuessa, opastuksena suoritusten keräämiseen ja lopulta pätevyyttä haettaessa.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät kunkin ammattialan oman ammattiliiton sivuilta verkosta:
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/tietotekniikka/

http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/opiskelu-ja-koulutus/erityispatevyydet/terveydenhuollon-tietotekniikka

https://www.sell.fi/jasenen-liitto/jasenyydesta/jasenedut/erityispatevyydet 

Tulosta Sähköposti