Massatiedon analytiikalla ehkäistään ongelmia

HUS:n lastenklinikalla neonatologin erikoislääkärin virassa oleva lääketieteen tohtori Markus Leskinen tulee puhumaan massatiedon analytiikasta ja hyödyntämisestä huhtikuussa Turun ammattikorkeakoululla järjestettävään Telelääketieteen ja eHealth -seminaariin. Markus Leskinen on hyödyntänyt massatiedon analytiikkaa hoitaessaan pikkukeskosia.

Teksti: Suvi Harvisalo

Kansallinen Telelääketieteen ja eHealth -seminaari Turussa 20. - 21.4.2017

Massatiedon analytiikka tarkoittaa suuren datamäärän, esimerkiksi potilastietojen, keräämistä ja kerättyjen tietojen analysointia. Tietoja kerätään ja niistä yritetään löytää toistuvia malleja, syy-seuraus-suhteita.

Määrällisesti laajan ja ajallisesti kattavan tietokannan avulla voidaan vertailla hoitojen ja toimenpiteiden toimivuutta ja valita paras mahdollinen hoito. Tietokannan avulla voidaan myös tunnistaa riskejä, varautua ongelmiin ja muokata hoitoa yksilölle sopivimmaksi. Mitä suurempi määrä dataa ja niissä toistuvia malleja on, sen luottavampia ennusteet ovat.
 
- Riskipotilaat pystytään tunnistamaan aikaisempaa tarkemmin ja hoitoja räätälöimään, kertoo lääketieteen tohtori Markus Leskinen HUS:n lastenklinikalta.

Dataa hyödynnetään jo

Esimerkkitapaus massatiedon analytiikasta on Helsingin lastenklinikalla, jossa on kerätty erilaista monitoridataa siellä hoidetuista pikkukeskosista. Kerätty data koostuu hengitystiheydestä, pulssista, verenpaineesta, happisaturaatioista ja lämmöstä. Data on kerätty vuosien 1999 ja 2013 välillä, ja se on yhdistetty diagnooseihin ja erilaisiin laboratoriokokeista saatuihin tuloksiin.

Tämän datan pohjalta IBM:n tutkijoiden kanssa lastenklinikalla on kehitetty algoritmi, joka ennustaa veriviljelypositiivisen sepsiksen vuorokautta ennen veriviljelyn ottamista pelkästään monitorimuutosten pohjalta.
 
Tällä hetkellä dataa kerätään vain teho-osastoilla, mutta tulevaisuudessa datan keräämisen ja analysoinnin mahdollisuus laajenee myös vuodeosastoille. Tämän tapahtuessa saadaan hyvin kattava tietopankki hoidoista ja niiden toimivuudesta. Markus Leskinen kertoo HUS:n jo valmistautuvan datan keräämiseen ja uskoo, että 2020-luvulla tietokantaa pystyisi hyödyntämään.

Lue myös artikkelimme: Avustavan keinoälyn avulla apua diagnosointiin ja hoitopäätösten tekoon

Alkuperäinen artikkeli TurkuAmk:n sivuilla

Tulosta Sähköposti