Kieliteknologian avulla kokonaisvaltaisempaa hoitoa

Kieliteknologiaa hyödyntävässä Räätäli-projektissa mukana oleva kliinisen hoitotyön professori Sanna Salanterä kertoo huhtikuussa Turun ammattikorkeakoululla järjestettävässä Kansallisessa telelääketieteen ja eHealth -seminaarissa kieliteknologian mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä.

Salanterä on tehnyt töitä hyvinvoinnin ja kieliteknologian saralla vuodesta 2004 lähtien ja hän työskentelee tällä hetkellä Turun yliopistossa.

Teksti: Suvi Harvisalo

Kieliteknologia koostuu teorioista ja menetelmistä, joilla teknologia pystyy tunnistamaan ja jäsentämään ihmisten tuottamaa kieltä, puhuttua ja kirjoitettua. Se on monitieteinen tieteenala ja vaatii muun muassa teknistä osaamista ja humanistista kieleen ja kulttuuriin liittyvää asiantuntemusta.

Tulkki datan ja ihmisen välille

Rakenteellisen tietojen syötön yleistyessä potilaskertomukset ovat muuttuneet yksinkertaistetummiksi, eikä niissä ole samalla tavalla tilaa tarinallisuudelle tai monipuolisemmalle ilmaisulle.
 
– Tarinallista potilaskertomusta oli helppo lukea, ja siitä sai hyvän kokonaiskuvan potilaan voinnista ja tehdyistä toimenpiteistä, professori Sanna Salanterä kertoo.
 
Räätäli-projektin päämääränä on luoda järjestelmä, johon pystyy kirjaamaan perinteisiä, tarinallisempia potilaskertomuksia. Kieliteknologian avulla Räätäli-järjestelmä analysoi hoitoalan ammattilaisen tuottamaa tarinallisempaa potilaskertomusta ja tunnistaa tekstin sisältöjä sekä erittelee sisällöstä rakenteellisesti syötettäviä tietoja.
 
Järjestelmä myös ennakoi hoidon kulkua ja ehdottaa erilaisia toimenpiteitä tai hoitoja käyttäen hyödykseen laaja sähköistä tietokantaa jo olemassa olevista potilaskertomuksista.

Kohti kattavampaa tietokantaa

Potilaallekin voisi antaa mahdollisuuden kertoa omin sanoin olotilastaan ja sen muutoksista. Näin saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva potilaan fyysisestä ja psyykkisestä tilasta ja pystyttäisiin paremmin vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja kohtamaan potilas yksilönä.
 
Räätäliä kehitetään koko ajan eteenpäin. Se on Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Lingsoft Oy:n, Fujitsu Finland Oy:n ja BCB Medical Oy:n yhteishanke.

Alkuperäinen artikkeli Turku Amk:n sivuilla

Tulosta Sähköposti