Hyvinvointia peleistä

Huhtikuussa Turun ammattikorkeakoulussa järjestettävän Kansallisen Telelääketieteen ja eHealth -seminaarin aikana toteutuu myös Health Game Jam. Jamien aikana on tarkoitus kehittää mahdollisimman monta erilaista peliä hyvinvoinnin edistämiseksi teknologiaa hyödyntäen.

Teksti: Suvi Harvisalo

Game Jamissa moniammatilliset tiimit ideoivat erilaisia terveyttä edistäviä pelejä ja tuottavat niistä prototyyppejä. Kaikki tämä tapahtuu 48 tunnin aikana, jonka ajan tiimeillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja lähestyä hyvinvointia.

Tapahtumaan osallistuu väkeä ympäri Suomea ja monilta eri aloilta. Monialaisten tiimien osaaminen on laajaa ja sen kautta saadaan kehiteltyä erilaisia monipuolisia konsepteja.

Health Game Jam toteutetaan osana seminaaria. Toteutuksesta vastaavat Turku Game Lab yhteistyössä Turun AMK:n hyvinvointiteknologian tutkimusryhmän ja Savonia AMK:n koordinoiman Games for Health Finlandin kanssa.

Data hyötykäyttöön

Health Game Jamin aikana tiimeillä on käytössään erilaisia terveyteen liittyviä apuvälineitä ja laitteita, joita peleissä tai sovelluksissa voi hyödyntää. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi sykemittarit. Laitteista saadaan paljon hyödyllistä informaatiota, jonka keräämiseen ja selkeään esittämiseen kehitellään ohjelmistoja.

Käyttäjä voi itse hyödyntää informaatiota terveytensä parantamisessa tai hän voi lähettää tietoja esimerkiksi fysioterapeutille, joka pystyisi tiedot saatuaan yhä tehokkaammin ohjeistamaan asiakastaan kuntoutuksen aikana.

Motivaatiota peleistä

Hyvinvointia ja kuntoutusta tukevat pelit motivoivat käyttäjiään olemaan aktiivisempia parantamaan omaa terveyttään. Harjoitteista voidaan tehdä pelin kaltaisia, jolloin suorittamalla harjoitteet voit kerätä pisteitä ja saada kannustusta suorituksiin joka päivä. Käytössä oleva laite palkitsee suorituksen aikana ja jälkeen ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden saada onnistumisen kokemuksia.

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt tutkimusta pelien käytön hyödyistä yhteistyössä ulkomaalaisten yritysten kanssa. Tutkimusta oli tekemässä lehtori Niina Katajapuu Turun ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksessa oli kolme ryhmää ikääntyviä henkilöitä. Yhdellä oli fysioterapeutin kanssa tapaamisia, toisella oli käytössä hyvinvointia tukeva peli ja kolmas ryhmä oli ilman ulkopuolista tukea.

- Pelien positiivinen vaikutus osallistujien motivaatioon on selkeästi nähtävissä, kertoo tutkimusvastaava Mika Luimula Turun ammattikorkeakoulusta.

- Lisäämällä terveydenhuollon ja pelialan yhteistä tekemistä, saadaan ratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin ja joka päiväisiin toimintoihimme, miettii Savonia AMK:n koordinoiman Games for Health Finland –verkoston projektipäällikkö Tiina Arpola.

Health Game Jamit osana Telelääketieteen ja eHealth -seminaaria

Alkuperäinen artikkeli Turku Amk:n sivuilla

Tulosta Sähköposti