Avustavan keinoälyn avulla apua diagnosointiin ja hoitopäätösten tekoon

Nykyajan jatkuva tietotulva tuo ongelmia lääketieteessä. Isoja tietomassoja muokkaavaa ja niistä näkemyksiä tuottavaa IBM Watsonia käytetäänkin nyt terveydenhoidossa diagnosoinnin ja hoitopäätösten tukena.

Teksti: Niki Miettinen

Avustavan keinoälyn avulla voidaan luoda nopeasti tarkkoja, vaihtoehtoisia diagnooseja, joiden avulla helpotetaan esimerkiksi lääkärin päätöksentekoa siitä, mikä on todennäköisin vaihtoehto. IBM Finlandin varatoimitusjohtaja Kaija Sellman kertoo Watson-keinoälystä huhtikuisessa Telelääketieteen ja eHealth -seminaarissa.

- Nykypäivänä lääkärin pitäisi lukea 160 tuntia julkaisuja viikossa pysyäkseen ajan tasalla. Watsonin kanssa on helpompi pysyä mukana, kertoo IBM Finlandin varatoimitusjohtaja Kaija Sellman.

Tärkeintä keinoälystä puhumisessa on muistaa sen tukevan ihmisten ammattitaitoa. Se ei ole tullut korvaamaan ihmistä vaan kasvattamaan pätevyyttä. Watsonin avulla saatujen suositusten mukaan ammattilainen voi arvioida suosituksia ja tehdä päätöksen entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Mikä on Watson-teknologia?

Watson on teknologia, joka ymmärtää oppii, kommunikoi ja perustelee. Se ymmärtää termejä niiden ilmaisuja ja konteksteja. Konkreettisin ero perinteisestä on Watsonin kognitiivinen tietojärjestelmä, joka ottaa huomioon strukturoimattoman tiedon. Strukturoimaton tieto on noin 80 % kaikesta tiedosta. Sitä on kaikki puhe, video ja vapaa teksti.

Teknologian kanssa työskentely on jatkuva prosessi. Watsonille pitää syöttää tietoa ja sitä pitää opettaa, jolloin se pystyy antamaan reaaliajassa viimeisimmän tiedon.

Watson mahdollistaakin nopeammin tehtävät ratkaisut, ja auttaa näin terveydenhuollon ammattilaisia myös ehkäisemään ongelmia.

- Kun terveystietoa analysoidaan keinoälyä hyväksi käyttäen, esimerkiksi diabetekseen liittyvää hypoglykemiaa (matala verensokeri) on mahdollista ehkäistä, sillä se on mahdollista ennustaa jopa kolme tuntia etukäteen. Keskosten hoidossa taas on mahdollista havaita RSV-infektiot huomattavasti etukäteen, Sellman havainnollistaa.

Keinoälyä on käytetty lääketieteessä vuodesta 2014 asti. Tutkimuksissa Watson-teknologia on auttanut jo vuodesta 2012 myös syöpätutkimusten parissa. Kehitys on ollut asian saralla huimaa, ja lisää on luvassa Sellmanin arvion mukaan.

- Watsonilta odotetaan paljon. IBM:n pääjohtaja on ennustanut, että vuoteen 2020 mennessä miljardi ihmistä käyttää Watsonia, Sellman pohtii.

Artificial Intelligence (A.I) (keinoäly) -termiä käytetään useissa ratkaisuissa, mutta Watsonista puhuttaessa käytetään mieluummin termiä Augementet Intellgence (avustava keinoäly).

Tekes ja IBM kehittävät yhteistyössä digitaalisen terveydenhoidon ekosysteemiä Suomeen. Perustetussa osaamis- ja innovaatiokeskuksessa, Watson Health Center of Excellencessä, kehitetään mm. terveydenhoidon uudenlaisia palveluja ja digitaalisia ratkaisuja. Isoja tietomassoja muokkaavaa ja niistä näkemyksiä tuottavaa IBM Watsonia käytetään terveydenhoidossa diagnosoinnin ja hoitopäätösten tukena. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS hyödyntää Watsonia muun muassa keskosten vakavien infektioiden ennakoinnissa ja aivoverenvuotojen kuvantamisessa. Myös suomalaiset terveys- ja hyvinvointialan yritykset ovat myös ottamassa IBM Watsonia käyttöönsä.

Alkuperäinen artikkeli Turku Amk:n sivuilla

 

Tulosta Sähköposti