FinJeHeW

Finnish Journal of eHealth and eWelfare 

Sähköinen jäsenlehti Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) kuuluu jäsenmaksuun.

Lehden tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan ja telelääketieteen tieteellistä julkaisutoimintaa sekä tuottaa tietoa alan kokouksista ja seminaareista. Se toimii myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran jäsenten , yritysjäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden tiedotuskanavana ja yhdyssiteenä sekä edustamiensa tieteenalojen tiedotuksen ja koulutuksen tuottajana ja välittäjänä.

Lehti sisältää tieteellisiä referee-artikkeleita, muita toimitettuja artikkeleita sekä uutisointiin, tiedotukseen ja jäsenten yhteydenpitoon liittyvää aineistoa. Lehti voi ottaa vastaan ja julkaista myös maksullisia ilmoituksia ja mainoksia.

Lehden www-sivut: http://journal.fi/finjehew 

STeHS:n jäsenet voivat seuran jäsenalueen tunnuksillaan kirjautua lukemaan FinJeHeW-lehden artikkeleita jäsenetuna. 

Tulosta Sähköposti