Jäsenlehdet

Journal of Telemedicine and Telecare

STeHS:n jäsenet saavat alennuksen kansainvälisestä jäsenlehdestä – alan arvostetuin Journal of Telemedicine and Telecare (JTT).

JTT:n tilaus jäsenhintaan tapahtuu oheisen www-sivun kautta:  http://jtt.rsmjournals.com/misc/subscribe.dtl

Sivun ohjeiden mukaisesti tulee ottaa yhteys JTT:n toimitukseen ja mainita jäsennyys FSTeH:ssa (Finnish Society of Telemedicine and eHealth). 

Tulosta Sähköposti

FinJeHeW

Finnish Journal of eHealth and eWelfare 

Sähköinen jäsenlehti Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) kuuluu jäsenmaksuun.

Lehden tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan ja telelääketieteen tieteellistä julkaisutoimintaa sekä tuottaa tietoa alan kokouksista ja seminaareista. Se toimii myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran jäsenten , yritysjäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden tiedotuskanavana ja yhdyssiteenä sekä edustamiensa tieteenalojen tiedotuksen ja koulutuksen tuottajana ja välittäjänä.

Lehti sisältää tieteellisiä referee-artikkeleita, muita toimitettuja artikkeleita sekä uutisointiin, tiedotukseen ja jäsenten yhteydenpitoon liittyvää aineistoa. Lehti voi ottaa vastaan ja julkaista myös maksullisia ilmoituksia ja mainoksia.

Lehden www-sivut: http://journal.fi/finjehew 

STeHS:n jäsenet voivat seuran jäsenalueen tunnuksillaan kirjautua lukemaan FinJeHeW-lehden artikkeleita jäsenetuna. 

Tulosta Sähköposti